آئین نامه و دستور العمل اجرائی آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : سازمان تامین اجتماعی

عنوان قانون :آئین نامه و دستور العمل اجرائی آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
متن کامل قانون:

هیأت های تشخیص مطالبات به عنوان یک مرجع شبه قضایی، مسئول رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارفرمایان و سازمان، ناشی از محاسبه و مطالبه حق بیمه و متفرعات آن است. اعضاء هیأت تشخیص مطالبات با توجه به مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی در واقع نماینده وجدان عمومی و شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه شده، کارفرما و دولت می باشند. بنابراین اعضاء از هر جهت به ویژه تسلط به دانش کاری در حوزه های تخصصی و داشتن سعه صدر و بردباری، باید الگوی تمام عیار این وجدان عمومی باشند.


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.