آخرین نشست ها

تیرماه

جلسه کمیسیون نفت، گاز و انرژی روز دوشنبه ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ با بررسی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفتی برگزار شد .

کمیسیون نفت بهمن

جلسه کمیسیون نفت، گاز و انرژی روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با دستور جلسه بررسی مشکل افزایش یا تغییر ظرفیت پروانه های بهره برداری واحد های تصفیه روغن و مشکلات بازگشت ارز سال ۹۸برگزار شد.