درصد خاموشی های ما بیشتراز استانهای همجوار و تهران است

نشست بررسی وضعیت خاموشی برق برصنایع استان درشرکت برق ،برگزار شد

جلسه جمعی از مدیران صنعتی شهرستان تاکستان بامدیران شرکت توزیع نیروی برق استان ،آقایان آهنی ها رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی قروین،کشاورز معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان در شرکت برق استان برگزارشد.
در این جلسه اقای اصغر آهنی ها رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به کسری ۹هزار مگاواتی در زمان پیک مصرف اعلام کرد: اگر این نسبت برای استان قزوین در نظر گرفته شود حداقل باید بین ۷۸۰ مگاوات مصرف برق به استان تعلق گیرد درحالی که سهمیه تخصیص یافته حدود ۶۸۰ تا ۷۲۰ کیلوات است و این نشان اجحاف به استان قزوین درنسبت به کل کشور است . میزان درصد خاموشی های ما بیشتراز استانهای همجوار و تهران است. نباید بگذاریم سریز بی عدالتی به صنایع در استان ما اتفاق بیافتد و همه نمایندگان محترم مردم و مدیران ارشد استان باید در این زمینه اقدام فوری به عمل آورند.
وی افزود: باید ضمن پیگیری موارد اعلام شده، شرکت برق استان با صنایع طبق یک برنامه هماهنگ عمل کرده تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود چراکه طبق ماده ۲۵ قانون بهبود کسب وکار ،نباید اولویت قطع برق رابرای واحدهای صنعتی درنظربگیرند .ضمن اینکه در سال ۱۴۰۰ بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری می بایست محورکار بحث تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها باشد ؛اما متاسفانه عکس آن در عمل رفتار میشود و ما از دادستان محترم استان بعنوان مدعی العموم تقاضای رسیدگی عاجل و کمک به احقاق حق صنایع را داریم.
دراین نشست پس ازبررسی قعطی های مکرر برق و هماهنگی جهت بهبود وضعیت آن با هماهنگی دادستان محترم استان مقرر گردید در نحوه زمانبندی و اجرای خاموشی آن درسطح استان، تغییراتی اعمال شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.