آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/03/27

شماره قانون: 31479

عنوان قانون : آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۱۱ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور” طی نامه شماره ۳۱۴۷۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.