ابلاغیه تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر و میزان حداکثر سپرده نقدی و غیر نقدی به عنوان تضمین پرداخت دیرکرد احتمالی و برگشت کانتینر

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : سایر
تاریخ : 1399/03/21
شماره قانون: 27290/950
عنوان قانون : ابلاغیه تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر و میزان حداکثر سپرده نقدی و غیر نقدی به عنوان تضمین پرداخت دیرکرد احتمالی و برگشت کانتینر
متن کامل قانون: ابلاغیه تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر و میزان حداکثر سپرده نقدی و غیر نقدی به عنوان تضمین پرداخت دیرکرد احتمالی و برگشت کانتینر
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.