ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ : 1399/04/10
شماره قانون: 210/99/35
عنوان قانون : ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
متن کامل قانون: بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور طی نامه شماره ۹۹/۴/۱۰ مورخ ۲۱۰/۹۹/۳۵ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.