ابلاغ بلامانع بودن صادرات دنبه حیوانی و تاکید بر شمول عوارض صادراتی بر صادرات پیه صنعتی

نوع قانون : سایر

محل صدور : وزارت امور اقتصاد دارایی

تاریخ :1400/01/29

عنوان قانون :ابلاغ بلامانع بودن صادرات دنبه حیوانی و تاکید بر شمول عوارض صادراتی بر صادرات پیه صنعتی
متن کامل قانون:

تعیین ماهیت محموله های اظهاری بعنوان دنبه حیوانی الزامی است

 
منبع: وزارت امور اقتصاد دارایی
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.