ابلاغ بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۳/۳

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ : 1399/04/11
شماره قانون: 200/99/37
عنوان قانون : ابلاغ بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۳/۳
متن کامل قانون: بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۳۷ مورخ ۹۹/۰۴/۱۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.