ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی با شماره تعرفه 10051000

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/04/01

عنوان قانون :ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی با شماره تعرفه 10051000
متن کامل قانون:

ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی با شماره تعرفه 10051000
🔹️اخذ مجوز معاونت امور زراعت جهاد کشاورزی و تاییدیه سیستمی موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال در هنگام الزامی است


اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.