ابلاغ مصوبه کمیته اقدام ارزی در خصوص پیش دریافت قبل از تاریخ 1397/01/22

نوع قانون :تصویب نامه

محل صدور : سازمان صنعت،معدن و تجارت

تاریخ :1400/03/30

عنوان قانون :ابلاغ مصوبه کمیته اقدام ارزی در خصوص پیش دریافت قبل از تاریخ 1397/01/22
متن کامل قانون:
اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.