اتاق ایران و شرق آفریقا

اتاق ایران و شرق آفریقا

رئیس: حسن خسروجردی
نایب رئیس اول: مسعود برهمن
نایب رئیس دوم: پرویز کرباسی
خزانه دار: مصطفی میرمحمدصادقی
دبیر کل: محمدرضا فقیهی
آدرس: آبادان، خیابان طالقانی، روبروی بانک ملی مرکزی، شماره ۲۸۷
تلفن: 88381348 (021)
نمابر: 88381348 (021)
پست الکترونیکی: info@iaecc.ir
وب سایت: www.iaecc.ir
اعضای هیات مدیره: آقای حبیب الله انصاری – آقای محمدرضا فقیهی  -خانم فاطمه شعبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.