اتاق ایران و هند

 

اتاق ایران و هند

 
رئیس: ابراهیم جمیلی
نایب رئیس اول: پرهام رضایی
نایب رئیس دوم: مهدی رنگ رونا
خزانه دار: محمدرضا فقیهی 
دبیر کل: آرزو کدخداپور
آدرس:  تهران- خیابان طالقانی- شماره 175
تلفن: 88346744 (021) 
نمابر: 88346744 (021)
پست الکترونیکی: info@i-ibc.net-iran  /  indiachamber@gmail.com
وب سایت: www.i-ibc.net
اعضای هیات رئیسه: محمد مهدی طباطبایی – مصطفی ناظری -جمشید خلیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.