اجرای قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادرات برای محموله های صادراتی 90 ردیف کالای مندرج در فایل پیوست

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : گمرک
تاریخ : 1399/04/14
شماره قانون: 3941287
عنوان قانون : اجرای قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادرات برای محموله های صادراتی 90 ردیف کالای مندرج در فایل پیوست
متن کامل قانون: بخشنامه اجرای قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادرات برای محموله های صادراتی 90 ردیف کالای مندرج در فایل پیوست طی نامه شماره 99/394128 مورخ 1399/04/14 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرگ جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.