احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ : 1399/02/24
شماره قانون: 210/99/20
عنوان قانون : احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
متن کامل قانون: بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی طی نامه شماره ۲۱۰/۹۹/۲۰ مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
  
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.