ارزش ۳۰۴ میلیون دلاری ورود موقت در ۹ ماهه ۱۴۰۰

گمرک در گزارشی تفصیلی جزئیات رویه ورود موقت کالا را منتشر کرد که بر اساس آن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، ورود موقت کالا به ۳۰۴ میلیون دلار رسیده است.

 فرود عسگری سرپرست معاونت امور گمرکی گفت: عمده اقلام ورود موقت شده در این مدت شامل خاک روی برای تولید شمش روی، آخال کاغذ برای تولید مقوا، باطری قراضه برای تولید شمش سرب، نخ اکریلیک برای تولید فرش ماشینی، نخ برای تولید پرده و لوازم برقی برای تولید تابلو برق و گندم برای تولید آرد بوده است.

وی در خصوص جزئیات رویه ورود موقت و مواد قانونی آن افزود: براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ورود موقت برای پردازش رویه‌ای گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به صورت موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا بعد از ساخت، تکمیل، تعمیر یا فرآوری، صادر شود.
در حقیقت هدف از رویه ورود موقت برای پردازش، کمک به واحد‌های تولیدی صادراتی در جهت افزایش صادرات از طریق کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت محصولات
ارزش ورود موقت ۳۰۴ میلیون دلاری در ۹ ماهه ۱۴۰۰

گمرک در گزارشی تفصیلی جزئیات رویه ورود موقت کالا را منتشر کرد که بر اساس آن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، ورود موقت کالا به ۳۰۴ میلیون دلار رسیده است.

ارزش ورود موقت ۳۰۴ میلیون دلاری در ۹ ماهه امسالبه گزارش خبرگزاری صداوسیما از گمرک؛ آقای فرود عسگری سرپرست معاونت امور گمرکی گفت: عمده اقلام ورود موقت شده در این مدت شامل خاک روی برای تولید شمش روی، آخال کاغذ برای تولید مقوا، باطری قراضه برای تولید شمش سرب، نخ اکریلیک برای تولید فرش ماشینی، نخ برای تولید پرده و لوازم برقی برای تولید تابلو برق و گندم برای تولید آرد بوده است.

وی در خصوص جزئیات رویه ورود موقت و مواد قانونی آن افزود: براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ورود موقت برای پردازش رویه‌ای گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به صورت موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا بعد از ساخت، تکمیل، تعمیر یا فرآوری، صادر شود.
در حقیقت هدف از رویه ورود موقت برای پردازش، کمک به واحد‌های تولیدی صادراتی در جهت افزایش صادرات از طریق کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت محصولات صادراتی، تولید محصول براساس سفارش خریدار خارجی یا از طریق مواد اولیه تأمین شده از سوی خریدار خارجی است.

سرپرست معاونت امور گمرکی اضافه کرد: بنابراین یکی از این ظرفیت‌های قانونی که به صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی، امکان فعال‌تر شدن در عرصه جهانی برای عرضه کالا‌های صادراتی با کیفیت بهتر و قیمت تمام شده کمتر را فراهم می‌کند استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۵۱ قانون امور گمرکی یعنی ورود موقت برای پردازش است که گمرک در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و این اقدامات از جمله ورود موقت کالا برای پردازش در گمرک مورد استقبال واحد‌های تولیدی، به‌خصوص تولیدکنندگان کالا‌های صادراتی قرار گرفته است.

عسگری گفت: با وجود تلاش و اقدامات گسترده‌ای که در جهت افزایش بهره‌برداری از منابع و مواد مورد نیاز برای تولید انواع کالا‌های صنعتی و اقلام مصرفی جامعه در کشور صورت گرفته است، هنوز هم حجم قابل توجهی از مواد اولیه، اقلام واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود و در این میان نقش گمرک به عنوان تسهیل و تسریع‌کننده فرآیند ترخیص کالا‌های وارداتی برای دسترسی به‌موقع واحد‌های تولیدی به این‌گونه کالا‌ها حائز اهمیت بسیار زیاد است.
صادراتی، تولید محصول براساس سفارش خریدار خارجی یا از طریق مواد اولیه تأمین شده از سوی خریدار خارجی است.

سرپرست معاونت امور گمرکی اضافه کرد: بنابراین یکی از این ظرفیت‌های قانونی که به صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی، امکان فعال‌تر شدن در عرصه جهانی برای عرضه کالا‌های صادراتی با کیفیت بهتر و قیمت تمام شده کمتر را فراهم می‌کند استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۵۱ قانون امور گمرکی یعنی ورود موقت برای پردازش است که گمرک در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و این اقدامات از جمله ورود موقت کالا برای پردازش در گمرک مورد استقبال واحد‌های تولیدی، به‌خصوص تولیدکنندگان کالا‌های صادراتی قرار گرفته است.

عسگری گفت: با وجود تلاش و اقدامات گسترده‌ای که در جهت افزایش بهره‌برداری از منابع و مواد مورد نیاز برای تولید انواع کالا‌های صنعتی و اقلام مصرفی جامعه در کشور صورت گرفته است، هنوز هم حجم قابل توجهی از مواد اولیه، اقلام واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود و در این میان نقش گمرک به عنوان تسهیل و تسریع‌کننده فرآیند ترخیص کالا‌های وارداتی برای دسترسی به‌موقع واحد‌های تولیدی به این‌گونه کالا‌ها حائز اهمیت بسیار زیاد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.