اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ :1399/03/27

شماره قانون: 31487

عنوان قانون :اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ هیات وزیران درخصوص “اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” طی نامه شماره ۳۱۴۸۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.