اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوع قانون: تصویبنامه

محل صدور: هیئت وزیران

تاریخ :1398/12/26

شماره قانون :164537

عنوان قانون: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1398/12/25 هیات وزیران درخصوص “اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” طی نامه شماره 164537 مورخ 1398/12/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.  
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.