اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1398/12/26

شماره قانون: 164537

عنوان قانون : اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1398/12/25 هیات وزیران درخصوص “اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” طی نامه شماره ۱۶۴۵۳۷ مورخ 1398/12/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.