اصلاح تصویبنامه موضوع اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/06/10

شماره قانون: 63900

عنوان قانون :اصلاح تصویبنامه موضوع اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ هیات وزیران درخصوص “اصلاح تصویبنامه موضوع اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق” طی نامه شماره ۶۳۹۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۱۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.