اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/01/09

شماره قانون: 1235

عنوان قانون : اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1398/12/28 هیات وزیران درخصوص “اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات” طی نامه شماره ۱۲۳۵ مورخ 1399/01/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.