معرفی هیئت مدیره

WhatsApp Image 2020-08-15 at 15.43.49

نام و نام خانوادگی:مهدی عبدیان

سمت: رییس هیات مدیره

WhatsApp Image 2020-08-15 at 15.43.50

نام و نام خانوادگی:علیرضا پازوکی

سمت: نایب رئیس 

WhatsApp Image 2020-08-15 at 15.43.50 (1)

نام و نام خانوادگی:غلامحسین جعفرزاده شایان

سمت: عضو هیات مدیره

سایت

نام و نام خانوادگی:مجید سعیدیان

سمت: خزانه دار

WhatsApp Image 2020-08-15 at 15.43.51

نام و نام خانوادگی:مهدی جباری

سمت: منشی

دبیر

نام و نام خانوادگی:سمیرا رمضانی برومند

سمت: دبیر