امیدواریم تا پایان سال رکورد 45 میلیارد دلار صادرات تحقق یابد

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم پویش ملی صادرات با تأکید بر عزم و ارادۀ دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور برای اصلاح و اقدام مؤثر در راستای منافع ملی گفت: اقدامات انجام شده و در حال انجام، کشور را در مسیر گذر از رویکرد سنتی در تجارت خارجی به شیوه های نوین و با محوریت مدیریت دانش در صادرات قرار داده و با این اقدامات امیدواریم تا پایان سال جاری رکورد 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تحقق یابد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک، در این مراسم با اشاره به آمار اخیر صادرات غیر نفتی کشور، اظهار داشت: سال گذشته صادرات غیر نفتی رقمی حدود 35 میلیارد دلار داشت اما امسال این رقم از 40 میلیارد گذشته و امیدواریم تا پایان سال جاری رکورد 45 میلیارد دلار را از خود بر جای گذارد.

وی افزود: برنامه دولت سیزدهم برای صادرات، هدف 70 میلیارد دلاری است که لازم است ظرفیت ها و زیرساخت ها مانند لجستیک و گمرک برای تحقق این هدف توسعه یافته و اصلاح و ترمیم شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تحریم ها را به عنوان محرک برای افزایش صادرات غیر نفتی عنوان کرد و در برابر آن، خود تحریمی و بی ارادگی را مانع اصلی در توسعه تجارت خارجی دانست و ادامه داد: طی این مدت 4 ماهه بیش از 1500 نشست با صادرکنندگان، مجموعه ها و تشکل ها برگزار کرده ایم تا با توجه به فرمودۀ مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع به عنوان مهم ترین اصل، مشکلات را شناسایی و به رفع آنها بپردازیم.

پیمان پاک با اشاره به اینکه عمده مشکل تجارت خارجی کشور رویکرد سنتی به صادرات است، اضافه کرد: تمرکز بر تنظیم بازار، محدود کردن صادرکنندگان به دلیل مشکلات ارزی، عدم تولید صادرات محور، تعدد بخشنامه ها و امثالهم نشان دهندۀ آن است که نگاه به صادرات همان نگاه سنتی گذشته است.

وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای احیای صادرات غیر نفتی گفت: تمرکز بر استفاده از هوش مصنوعی، تصویب پیوند اسمارت کانترکت و سامانه رمزارزها و بلاکچین به سامانه جامع تجارت، فعالیت بر پایۀ متاورس، ترانزیت در کریدورها  برای بازگرداندن فرصت های از دست رفته، کنسرسیوم های صادراتی و شتاب دهنده های صادرات و برنامه ریزی برای گذار از شرکت های مدیریت صادرات به شرکت های مدیریت زنجیرۀ تأمین از جمله اقداماتی است که با همراهی و هوشمندی نسل جوان آگاه و انقلابی در حال انجام است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان  بیان داشت: مدیریت دانش و به اشتراک گذاری تجربیات نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت، نفوذ و استمرار حضور در بازارهای هدف صادراتی است که منجر به موفقیت و توسعه تجارت خواهد شد و این موضوع در رویدادهایی همچون پویش ملی صادرات می تواند به نحو مطلوبی به جوانان و تجار در راستای اهداف صادراتی کشور یاری رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.