انواع روشهای بازگردانی ارز – سال 97

نوع قانون : مقررات ارزی
محل صدور :سایر
تاریخ : 1397/08/19
شماره قانون: 97/100/38922
عنوان قانون : انواع روشهای بازگردانی ارز – سال 97
متن کامل قانون: در این فایل انواع روشهای بازگردانی ارز – سال 97 توضیح داده شده است
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.