بخشنامه تاکیدی گمرک ایران در خصوص ورود موقت خودروهای سواری

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : گمرک جمهوری اسلامی ایران

تاریخ :1400/02/03

عنوان قانون :بخشنامه تاکیدی گمرک ایران در خصوص ورود موقت خودروهای سواری
متن کامل قانون:

دستورالعمل شماره ۵۰۳ / ۱۴۰۰/ ۲۰۰ مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی در اجرای بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰
🔸میزان مالیات به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال
🔸میزان مالیات به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی مبلغ ۵۰۰ ریال
🔸میزان مالیات به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۱۵۰۰ ریال
🔸میزان مالیات هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی مبلغ ۳۳.۰۰۰ ریال
🔸برای هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه و اخذ می شود
🔹️تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان و همچنین واردکنندگان انواع سیگار در سال ۱۴۰۰ ملزم به اجرای کلیه تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحسال، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات متعلق ظرف مهلت مقرر می باشند.
🔹️مالیات های فوق، جزء ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نبوده و برای عاملین پخش و توزیع کنندگان به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالا ( برابر بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م ) قابل احتساب می باشد
🔹️گمرک جمهوری اسلامی مکلف است مالیات مزبور را قبل از ترخیص از واردکنندگان وصول و به حساب مربوط واریز و اطلاعات واردکنندگان را پس از هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه نماید
🔹️صادرات انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع حکم مقرر در قانون بودجه نمی باشد.

 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.