بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰

نوع قانون : بخشنامه

محل صدور :وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ : 1399/12/27


شماره قانون:251193


عنوان قانون : تعیین حداقل مزد 1400

منبع: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.