بخشنامه دفتر ارزش گمرک ایران در خصوص لولای کابینت

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/03/29

عنوان قانون :بخشنامه دفتر ارزش گمرک ایران در خصوص لولای کابینت
متن کامل قانون:

🔹تاکید بر عدم پذیرش اسناد کلی گویی شده
🔹مشخص نمودن نوع لولا
🔹دقت در تعیین ارزش و رعایت دستورالعمل های صادره
اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.