بخشنامه موضوع ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن

نوع قانون : بخشنامه

محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ :1399/10/01


شماره قانون: 200/99/69

عنوان قانون :

بخشنامه موضوع ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۹ مورخ ۹۹/۱۰/۰۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.