برای ورود به بازار عراق چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: خصیصه اصلی بازار عراق مشاهده و مذاکره حضوری است. به همین علت ارسال تصویر کالا را در فضای مجازی نمی‌پسندند. آنان تا زمانی که رو در رو کالا را نبینند، سپس دفتر یا شرکت را در ایران مشاهده نکنند، معمولا وارد مذاکره نمی‌شوند و قرارداد هم نمی‌بندند. به نوعی می‌توان گفت بازار عراق، بازاری سنتی است.

 ربیهاوی، رایزن بازرگانی کشورمان در عراق اطلاع رسانی به روز درباره سیر صعودی یا نزولی صادرات گروه‌های کالایی به تجار و دستگاه‌های متولی بخش صادرات را از جمله وظایف رایزن بازرگانی برشمرد.

وی، رایزن بازرگانی را «تحلیلگر» و «تسهیل گر» توصیف کرد و درباره شرح وظایف آن گفت: «ما باید اطلاعات بازار را در اختیار تجار قرار دهیم. باید پیش بینی کنیم چه کالا‌هایی می‌تواند در جهت صادرات سیر تصاعدی داشته باشد. همچنین باید مطلع باشیم چه کالا‌هایی و به چه علت در زمینه صادرات روند نزولی پیدا کرده است و این موضوع را به تجار اطلاع دهیم. رایزن بازرگانی باید به صورت موضوعی روی گروه‌های کالایی کار کند.»

ربیهاوی درباره وظیفه دیگر رایزن بازرگانی گفت: رایزن بازرگانی باید به ممنوعیت‌ها اعم از صادرات و واردات دقت داشته باشد و اطلاعات مربوط به آن را به روز در اختیار صادرکننده و تولیدکننده قرار دهد تا با مشکلی مواجه نشود.

به گفته رایزن بازرگانی کشورمان در عراق، رایزن بازرگانی باید این اطلاعات را در اختیار دستگاه‌های متولی بخش صادرات کشور نیز قرار دهد. به عنوان نمونه اداره توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی باید در جریان این اطلاعات قرار گیرد تا برای محصولات کشاورزی برنامه صادراتی داشته باشد.

ربیهاوی در بخش دیگری از این گفتگو به بازار عراق نیز پرداخت و گفت: خصیصه اصلی بازار عراق مشاهده و مذاکره حضوری است. به همین علت ارسال تصویر کالا را در فضای مجازی نمی‌پسندند. آنان تا زمانی که رو در رو کالا را نبینند، سپس دفتر یا شرکت را در ایران مشاهده نکنند، معمولا وارد مذاکره نمی‌شوند و قرارداد هم نمی‌بندند. به نوعی می‌توان گفت بازار عراق، بازاری سنتی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.