بررسی چالش های مربوط به احراز مبدٱ کالا در گواهی های مبدٱ مشمول قانون موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا و اعلام مغایرت های احتمالی در اجرای ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل


محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی


تاریخ : 1400/05/29


شماره قانون: 1400/676538

عنوان قانون :


بررسی چالش های مربوط به احراز مبدٱ کالا در گواهی های مبدٱ مشمول قانون موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا و اعلام مغایرت های احتمالی در اجرای ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
متن کامل قانون:

️‌🔹بازرسی تصادفی و بررسی در صورت تردید منطقی در زمینه احراز مبدٱ کالا در مورد کالاهای وارداتی مشمول موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا توسط گمرک و سازمان ملی استاندارد و صمت


اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.