بررسی مشکل افزایش یا تغییر ظرفیت پروانه های بهره برداری واحد های تصفیه روغن

یکشنبه ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح
جلسه کمیسیون نفت، گاز و انرژی با حضور آقایان جعفری واحد ، بابایی ، محی الدینی و عمد آبادی اعضای کمیسیون و خانم برومند دبیر اتحادیه صادرکنندگان برگزار شد .
در ابتدای جلسه ، آقای جعفری گزارشی درخصوص بازدید پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه، استاندار محترم و هیات همراه از واحدهای پتروشیمی بوئین زهرا ، ارائه دادند طی این گزارش:
🔸️ شرکت های تصفیه روغن در خصوص حفظ محیط زیست قول همکاری ۱۰۰٪ با محیط زیست دادند.
🔸️ مقرر گردید شرکت های تصفیه روغن با همکاری صندوق توسعه ملی محیط زیست چند دستگاه پالایش آنلاین جهت حفظ محیط زیست تهیه ،نصب و راه اندازی کنند.
🔸️ مقرر گردید راه سازی خیابان چرم سازی بعد از قطعیت تبدیل این خیابان به شهرک صنعتی با کمک سازمانهای ذیربط صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه، مشکلات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
*مشکل افزایش یا تغییر ظرفیت پروانه های بهره برداری واحد های تصفیه روغن
*مشکلات بازگشت ارز سال ۹۸

در انتها اعضای کمیسیون از پیگیری های اتحادیه صادرکنندگان درخصوص رفع مشکل معافیت مالیاتی هیدروکربن که در استان اعمال نمی شد تشکر و قدردانی کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.