بسته حمایتی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات برای صادرکنندگان نمونه کشوری

نوع قانون : سایر
محل صدور : مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
تاریخ :1399/12/26
عنوان قانون :بسته حمایتی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات برای صادرکنندگان نمونه کشوری
متن کامل قانون:
بسته ی حمایتی تعیین شده برای صادرکنندگان برتر تهیه شده است که جزئیات آن در لینک ذیل درج شده است

 
منبع: مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.