بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1399

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : سایر

تاریخ : 1399/04/04

شماره قانون: 34610

عنوان قانون : بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1399
متن کامل قانون:

متن ابلاغیه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1399 به پیوست ارائه میگردد.
 


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.