بندرعباس

اطلاعات اتاق بندرعباس

رئیس محمدرضا صفا
دبیر اجرایی پیام رضایی
مدیر روابط عمومی شیما کریمی
آدرس بندرعباس، بلوار پاسداران، بالاتر از موسسه آموزش و پژوهش واحد استانداری، جنب اداره دخانیات
تلفن ۳۳۴۵۳۲۲۸ (۰۷۶) – ۳۳۴۵۳۰۰۳ (۰۷۶)
نمابر ۳۳۴۵۳۰۰۶ (۰۷۶)
پست الکترونیکی bndccim@gmail.com
وب سایت www.bndccim.com
هیئت رئیسه: رئیس: محمدرضا صفا نایب رئیس اول: حسن روحانی تازیانی نایب رئیس دوم: محمد راستی خزانه دار: محمد آشینه منشی: عبدالمجید صباغی زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.