تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی به لحاظ مشابهت ظاهری با اقلام موضوع ضمیمه ۱ کتاب مقررات صادرات و واردات

نوع قانون : قانون و دستورالعمل


محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی


تاریخ : 1400/04/22


شماره قانون: 1400/529866

عنوان قانون :

📌 تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی به لحاظ مشابهت ظاهری با اقلام موضوع ضمیمه ۱ کتاب مقررات صادرات و واردات
متن کامل قانون:

️‌


اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.