تخصیص اعتبار به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/03/25

شماره قانون: 29705

عنوان قانون :
تخصیص اعتبار به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ هیات وزیران درخصوص “تخصیص اعتبار به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار” طی نامه شماره ۲۹۷۰۵ مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.