تراز تجاری کشور در آبان ماه مثبت شد

سخنگوی گمرک از مثبت شدن تراز تجاری کشور در آبانماه ۱۳۹۹ خبر داد.

سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: کارنامه تجارت خارجی کشورمان در آبانماه ۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار بوده که سهم صادرات در این ماه، سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار و واردات نیز سه میلیارد و ۹۲ میلیون دلار بوده است که با سبقت گرفتن صادرات از واردات، تراز تجاری ماه آبان مثبت ۱۱۸ میلیون دلار شده است.

وی افزود: در آبان ماه صادرات کشور از لحاظ وزنی ده میلیون و ۲۴۸ هزار تن و واردات دو میلیون و ۵۴۹ هزار تن بوده است که وزن صادراتی کشور در این ماه چهار برابر واردات است.

سخنگوی گمرک در خصوص کشورهای صادراتی گفت: کشورمان در هشت ماه نخست سال، ۱۹ میلیون و ۳۴۸ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار کالا به عراق صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۲۴.۸ درصد رشد داشته است، میزان صادرات هشت ماهه به عراق ۲۵.۵ درصد وزن کل صادرات و ۲۵ درصد ارزش کل صادرات کشور را در بر می‌گیرد، صادرات کشور به عراق در آبان ماه ۴۹۸ میلیون دلار بوده است. که در میزان و ارزش صادراتی هشت ماهه در رتبه نخست کشورهای خریدار کالای ایرانی است اما در ماه آبان رتبه دوم را دارا است.

وی افزود: کشور چین نیز ۱۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تن کالا از ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار وارد کرده که ۲۴ درصد وزن و ۲۵ درصد ارزش صادراتی ایران را به خود اختصاص داده است، این کشور در آبان ماه با خرید ۹۱۲ میلیون دلار کالای ایرانی، رتبه دوم هشت ماهه و رتبه نخست آبان ماه را در مقاصد صادراتی به دست آورده است.

لطیفی در خصوص سومین مقصد کالاهای صادراتی گفت: سومین مقصد کالاهای صادراتی کشورمان در هشت ماه نخست امسال، امارات متحده عربی با ۹ میلیون و ۹۵۶ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۲۵ هزار تن بوده که صادرات کشور به آن ۲۸.۴ درصد از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه رشد داشته است و این کشور ۱۳ درصد وزن و ۱۲.۷ درصد کل ارزش صادراتی کشور را از ابتدای سال به خود اختصاص داده است. امارات در آبان ماه ۴۵۲ میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده است.

سخنگوی گمرک تصریح کرد: ۶.۷ درصد وزن و ۷.۵ درصد ارزش صادرات کشور به ترکیه با ۵ میلیون و ۵۹ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بوده است که ۴۲ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه ۸ ماهه سال ۹۸ نشان می‌دهد، ترکیه در ۸ ماهه چهارمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی و با ۱۲۹ میلیون دلار در آبان پنجمین مقصد در این ماه به شمار می‌رود و افغانستان با چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار و سهم ۶.۲ وزن و ۷ درصد ارزش صادرات هشت ماهه با رشد ۱۵.۲ درصدی از لحاظ وزن و ۱.۳ درصدی ازلحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه مواجه بوده است که در هشت ماهه، مقصد پنجم کالاهای صادراتی ایران به شمارمی آید و با واردات ۱۹۳ میلیون دلاری کالا از ایران در ماه آبان، چهارمین مقصد کالاهای صادراتی در این ماه بوده است.

لطیفی در پایان افزود: کل صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال ۷۵ میلیون و ۸۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار بوده است که سهم این پنج کشور با ۵۷ میلیون و ۲۹۷ هزار تن و ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار، ۷۵.۵ درصد وزن و ۷۷ درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.