ترخیص کالاهایی که از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور :هیات وزیران

تاریخ :1400/08/25

عنوان قانون : ترخیص کالاهایی که از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند
متن کامل قانون:

ترخیص کالاهایی که از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند


اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.