تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ : 1399/01/06

شماره قانون: 230/162

عنوان قانون :تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398
متن کامل قانون:

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 طی نامه شماره 230/162/د مورخ 1399/01/06 توسط معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.