تصمیمات نود و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/03/22
شماره قانون: 60/73196
عنوان قانون : تصمیمات نود و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
متن کامل قانون: تصمیمات نود و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.