تصمیمات یکصد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/04/20
شماره قانون: 60/98535
عنوان قانون : تصمیمات یکصد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
متن کامل قانون: تصمیمات یکصد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.