تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه شماره ۲۰۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/04/31

شماره قانون: 46808

عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه شماره ۲۰۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ هیات وزیران درخصوص “اصلاح عبارتی در تصویبنامه شماره ۲۰۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴” طی نامه شماره ۴۶۸۰۸ مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.