تصویبنامه درخصوص تکلیف دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود و دستگاههایی که تحت مالکیت آنها می باشد

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/04/15

شماره قانون: 39228

عنوان قانون : تصویبنامه درخصوص تکلیف دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود و دستگاههایی که تحت مالکیت آنها می باشد
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ هیات وزیران درخصوص “تکلیف دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود و دستگاههایی که تحت مالکیت آنها می باشد” طی نامه شماره ۳۹۲۲۸ مورخ ۹۹/۰۴/۱۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.