تعدد در صدور بخشنامه های صادراتی

نوع قانون : سایر

محل صدور : وزارت اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/02/27

عنوان قانون : تعدد در صدور بخشنامه های صادراتی
متن کامل قانون:

نامه معاون فنی گمرک ایران به قائم مقام وزارت وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در خصوص تعدد در صدور بخشنامه های صادراتی
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.