تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/01/11

شماره قانون: 1677

عنوان قانون : تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1398/12/25 هیات وزیران درخصوص “تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا” طی نامه شماره ۱۶۷۷ مورخ 1399/01/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.