تعیین عوارض صادرات گوشت مرغ

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : گمرک
تاریخ : 1399/04/25
شماره قانون: 99/449305
عنوان قانون : ساماندهی صادرات بیلت و بلوم
متن کامل قانون: بخشنامه گمرک درخصوص تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ طی نامه شماره 99/449305 مورخ ۹۹/۰۴/25 ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.