تعیین قیمت عرضه داخلی نفت کوره

نوع قانون : تصویب نامه
محل صدور : هیئت وزیران
تاریخ : 1399/01/10
شماره قانون: 1478
عنوان قانون : تعیین قیمت عرضه داخلی نفت کوره
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1399/01/06 هیات وزیران درخصوص “تعیین قیمت عرضه داخلی نفت کوره” طی نامه شماره ۱۴۷۸ مورخ 1399/01/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.