تعیین قیمت عرضه داخلی نفت کوره

نوع قانون: تصویبنامه

محل صدور: هیئت وزیران

تاریخ: 1399/01/10

شماره قانون: 1478

عنوان قانون :تعیین قیمت عرضه داخلی نفت کوره
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1399/01/06 هیات وزیران درخصوص “تعیین قیمت عرضه داخلی نفت کوره” طی نامه شماره ۱۴۷۸ مورخ 1399/01/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.