تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند ۲ اصلاحی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/02/10

شماره قانون: 11356

عنوان قانون :

تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند ۲ اصلاحی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۲/۰۷ هیأت وزیران درخصوص “تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند ۲ اصلاحی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور”، طی نامه شماره ۱۱۳۵۶ در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
 


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.