تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : 1399/03/11

شماره قانون: 99/64445

عنوان قانون : تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور
متن کامل قانون:

دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور طی نامه شماره 99/64445 مورخ 1399/03/11 توسط اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شد.


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.