تغییر مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی

نوع قانون :بخش پنجم – دستورالعمل تامین مابه التفاوت ریالی نرخ ارزپرداختهای تعهدات ارزی « اعتبار اسنادی / ثبت سفارش براتی گشایش شده در سالهای قبل »

محل صدور : بانک مرکزی

تاریخ :۱۴۰۱/۰۵/۱۰

عنوان قانون :دستورالعمل تامین مابه التفاوت ریالی نرخ ارزپرداختهای تعهدات ارزی « اعتبار اسنادی / ثبت سفارش براتی گشایش شده در سالهای قبل »
متن کامل قانون:
اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.